Πολίτικο Λαούτο, (Λάφτα)

Πολίτικο Λαούτο, (Λάφτα)